BRF Fullriggaren & Skonaren

Allmänt om föreningen

Bostadsrättsföreningen Fullriggaren & Skonaren organisationsnummer 769600-1747

Föreningen bildades 1998. Föreningens stadgar fastställdes den 30 mars, 1998 och kan laddas ner från sidans  ARKIV här på hemsidan. Fastigheterna förvärvades av Wihlborgs Fastigheter AB den 1 okt. 1999. Det totala antalet lägenheter 53 st bostadsrätter!

Föreningen är medlem i SBC - Sveriges Bostadsrätts Centrum AB

Medlemsskapet i SBC innebär bl. annat kostnadsfri rådgivning för styrelsemedlemmar i tekniska och juridiska frågor av enklare art som kan besvaras per telefon eller e-mail. Vid komplexa frågor om våra bostadsrätter eller hyresrätter beställer vi en utredning i första hand hos SBC. Värdefull allmän information finns tillgänglig för alla medlemmar på SBC:s web-plats: under menyval "Inloggning för medlemmar":
Användarnamn: [brf fullriggaren o skonaren] (obs! litet "o", använd inte "&" -tecknet).
Lösenord: [****]. Kontakta någon i styrelsen om du inte fått det. Tel nr. till styrelsemedlemmar finns angivet på anslagstavlan i entrén.

SBC:s nyhetsblad SBC-DIREKT

Nyhetsbladet SBC-Direkt brukar föreningen lägga upp på första sidan under senaste nyheter. Efter några veckor läggs den ner i arkivet.  Nyhetsbladet kan också hämtas från SBC:s medlemssida. SBC-Direkt innehåller nyheter och värdefulla tips i allmänhet för bostadsrättshavare och kommer ut ungefär i gång per månad. Våra stadgar innehåller också mycket information som rör din bostadsrätt. Bostadsrättslagen (1991:614) och Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) kan man läsa i sin helhet på exempelvis: www.notisum.se. Har du några speciella frågor som rör just din bostadsrätt, kontakta ordföranden i föreningen eller så kan du ringa till SBC. Se under menyval Förvaltning här på hemsidan för telefon nr. och öppettider. Uppge föreningens medlemsnummer så blir du snabbare kopplad till rätt person.

Föreningens logotype

Föreningens logotype visas i bildfältet högst upp. Alla officiella dokument och meddelanden från föreningen som skickas ut av styrelsen är försedda med logotypen. Dokument och meddelanden som vår förvaltare skickar ut är försedda med SBC:s logotype