BRF Fullriggaren & Skonaren

Förvaltning

1. Ekonomisk & Administrativ Förvaltning

Föreningens Ekonomiska & Administrativa förvaltningen handhas av SBC,

Sveriges Bostadsrätts Centrum AB
Adress: Box 1353, 111 83 Stockholm
Besöksadress: Luntmakargatan 18
Öppettider: 09.00-17.00, lunchstängt 12.00-13.00
Tel, SBC:s växel: 08- 775 72 00
Uppge föreningens medlems nr. som du ska ha fått av styrelsen.
SBC:s hemsida:
www.sbc.se

Föreningens faktura adress är Brf Fullriggaren & Skonaren 5004 c/o Sbc Box 5 851 02 Sundsvall

Månadsavgiften
SBC skickar ut avgiftsavier kvartalsvis där avgiften erläggs månadsvis. Vid för sen betalning belastas bostadsrättshavaren med dröjsmålsränta fr.o.m. den 8:e i påföljande månad. Möjlighet finns att koppla avgiftsbetalningen till Autogiro. Kontakta SBC för beställningsblankett. Aktuell årsavgift beräknas efter lägenhetens yta och framgår av den senaste årsredovisningen. Kabel-TV debiteras extra med 75 kr/månad.

Alla frågor som rör tekniska förhållanden i lägenheten och i fastigheten handhas av Eneroths Fastighetsservice AB.
Se vidare under Felanmälan  på vår hemsida.

2. Teknisk Förvaltning

Föreningen svarar själv för den tekniska förvaltningen i samarbete med SBC och Eneroths Fastighetsservice AB, Lidingö. Föreningen har heltäckande avtal vad gäller drift och service.

Våra huvudleverantörer med avtal:

SBC AB, Sveriges Bostadsrätts Centrum AB
Ekonomisk & Administrativ förvaltning
Projektering ROT-projekt och byggbesiktningar

Lidingö Stad
VA & Sophämtning

Swedbank, Lidingö
Fastighetslån

Moderna försäkringar
Fastighetsförsäkringar

Elton Revision AB
Ekonomisk Revision

Fortum AB
Fjärrvärme & Elektricitet

Fastighetsägarna AB
Service, kontroll fjärrvärmeanläggning (kvartalsvis)

Eneroths Fastighetsservice AB. SLB Fastighetsjour AB
Allmän fastighetsskötsel , snöskottning och gräsklippning

Poolventilation AB, Enskede
Service, kontroll fastighetsventilation (kvartalsvis)

Lidingö Låsservice AB
Fastigheternas lås

Com-Hem AB
Kabel-TV & Bredband till Internet

Hissgruppen AB
Service hissar

Inspecta Sverige AB
Besiktning hissar

SITA AB
Grovsophämtning

Ren Standard
Trapp- och golvstädning inkl. tvättstuga

Företag utom avtal som föreningen anlitar:

LBK - Lars Berggren Konsultbyrå AB
Projektering ROT-projekt och byggbesiktningar

XXXXX AB
El-service fastigheter

Lidingö Kyl, Frys & Spisservice AB
Service maskiner tvättstugor och service vitvaror hyresgäster

Lidingö Nya Järn & Färghandel AB
Trädgårdsredskap, verktyg

Lidingö Trädgårdscenter AB
Växter, jord och tillbehör, redskap fastighetsrabatter

Lidingö Glasmästeri AB
Byte fönsterglas, nya energisparkasetter

Lidingö Hushållstjänst AB
Nya vitvaror hyresr

P3N system AB
Namntavlor entréer, bokstäver lägenhetsdörrar

Lidingö Trädfällning & Trädgårdsservice, Hans Schumacher
Trädfällning, hamling och borttagning av trädrötter

OVENTO vattenskador

BYGGTECH renovering och vattenskador